Vattenkraft är en viktig pusselbit i den fossilfria omställningen.

Vattenkraften, som står för cirka 40 procent av den svenska elproduktionen, spelar en central roll i den fossilfria omställningen inom industri, samhälle och transporter. Varje år gör vi större och mindre förnyelser i våra anläggningar och under 2023 presenterade vi fyra expansionsprojekt i redan befintliga kraftstationer: Juktan, Harsprånget, Messaure och Porjus. Under de kommande 20 åren ska all svensk vattenkraft omprövas till moderna miljövillkor. Här berättar vi mer om våra projekt och kommande miljöprövningar.

Juktan

Vattenfall undersöker möjligheten att bygga om kraftverket i Juktan till ett pumpkraftverk.

Miljö och biologisk mångfald

Vattenfall arbetar med olika projekt för att stärka den biologiska mångfalden i och kring våra utbyggda älvar. Se mer i de här filmerna.